Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van AquaforA. Iedereen die van dit forum gebruik maakt wordt gevraagd met de regels akkoord te gaan. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum aangenaam te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Huishoudelijk reglement AquaforA

  1. Datum laatste toevoeging 2 januari 2014
   Datum Ingang 15 mei 2010
   Bij het aanmaken van een account gaat u akkoord met ons huishoudelijk reglement. Huidige leden zullen in kennis gesteld worden van wijzigingen en/of toevoegingen d.m.v. een privé of e-mail bericht.

   Met het accepteren van het onderstaande gaat AquaforA en haar beheer er vanuit dat deze gelezen en dus bekent is. #
 2. Het plaatsen van berichten

  1. De voertaal op AquaforA.nl is Nederlands (ABN). Hierbij worden onduidelijke taal, afkortingen, msn/sms taal en hele berichten of onderwerptitels in hoofdletters sterk ontmoedigd.
   Het gebruik van hoofdletters en leestekens waar nodig wordt zeer gewaardeerd.

   Om het overzicht op het forum te behouden verwacht het beheer van AquaforA dat leden zoveel mogelijk hun vragen of berichten in de juiste rubrieken plaatsen.
   AquaforA behoud zich het recht offtopic berichten aan te passen, te verplaatsen of te verwijderen.
   Voor offtopic berichten verwijzen wij u graag door naar de PB-functie en naar de rubriek AquatariA.

   AquaforA is van mening dat leden het recht hebben op anonimiteit. Spreek leden bij voorbaat aan met hun forumnaam mits anders is overeen gekomen.
   Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres van derden te verspreiden zonder dat deze daar toestemming voor hebben gegeven.
   Voor het uitwisselen van uw persoonlijke contactgegevens verwijzen wij u graag naar de PB-functie. Het is niet toegestaan deze openlijk in een onderwerp te plaatsen.

   Het voeren van een discussie wordt van harte door het beheer ondersteund. Houdt echter wel rekening met algemene waarden en normen, houdt berichten dus vriendelijk en zakelijk.
   Mocht u onvoorzien problemen hebben met een lid of de gang van zaken op het forum, meldt dit dan bij een van de toezichthouders.
   Om escalatie te voorkomen is het niet toegestaan problemen in het openbaar te bespreken zonder directe toestemming van het beheer.

   AquaforA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door leden geplaatste berichten, artikelen en foto's, wel zal alles in dienst worden gesteld om zoveel mogelijk onware of kwetsende berichten en artikelen te corrigeren en waar nodig te verwijderen.
   AquaforA behoudt zich het recht geplaatste berichten, artikelen en foto's te corrigeren of te verwijderen waar deze niet aan de regels voldoen.

   Het is niet toegestaan illegale waar aan te bieden/linken of daarom te vragen, of een bericht te plaatsen die daartoe kan leiden, alsmede het plaatsen van 18+ afbeeldingen, video of teksten. #
 3. Auteursrechten

  1. Alle geplaatste videos, afbeeldingen, artikelen en berichten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van de maker/auteur. Bij het plaatsen van videos, afbeeldingen, artikelen en berichten geeft de eigenaar automatisch toestemming aan https://www.AquaforA.nl en haar beheer deze ten alle tijde te publiceren.

   Bij het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk (tekst, afbeelding, video en muziek) van derden dient men een bronvermelding bij te voegen. AquaforA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schending van het auteursrecht door leden of derden.

   AquaforA geeft u de vrijheid een zogenoemd watermerk in uw afbeeldingen te plaatsen, mits dit niet hinderlijk is of als ongewenste reclame omschreven kan worden. #
 4. Naam, Profiel en Onderschrift

  1. AquaforA biedt u de gelegenheid uw eigen (nick)naam te kiezen.
   Hierbij geven wij de voorkeur aan het gebruik van uw werkelijke voornaam of afgeleide daarvan.
   Het gebruik van e-mail adres als naam wordt ten zeerste afgeraden, hierbij zullen wij u verzoeken uw naam te wijzigen.
   Het gebruik van namen die als seksueel, racistisch, schokkend of kwetsend ervaren kunnen worden is hierbij niet toegestaan.
   Het gebruik van bedrijfsnamen is enkel toegestaan in overleg met het beheer. Neem hiervoor contact op via het Contactformulier.

   AquaforA biedt u de gelegenheid om een zogenoemde 'avatar' in uw profiel te plaatsen.
   Het gebruik van afbeeldingen die als seksueel, racistisch, schokkend of kwetsend ervaren kunnen worden is hierbij niet toegestaan.
   Het gebruik van bedrijfsnaam of logo is enkel toegestaan in overleg met het beheer. Neem hiervoor contact op via het Contactformulier.

   AquaforA biedt u de gelegenheid een onderschrift toe te voegen aan uw berichten.
   Het is niet toegestaan linken in het onderschrift te plaatsen anders dan binnen het domein van https://www.AquaforA.nl zonder directe toestemming van het beheer.
   Om de leesbaarheid van het forum te behouden is het niet toegestaan bewegende afbeeldingen in het onderschrift te plaatsen. #
 5. Linken, reclame en sponsoring

  1. Iedere link naar websites buiten het domein van https://www.AquaforA.nl wordt per definitie gezien als ongewenste reclame, mits deze een duidelijke toegevoegde waarde heeft voor het onderwerp of tenzij anders overeen gekomen.

   Dankzij de sponsoren kunnen wij dit forum draaiende houden, en ook andere zaken bekostigen zoals reclamemateriaal en aanwezigheid op beurzen. Als we andere reclame-uitingen zouden toestaan, zonder daar een wederdienst of vergoeding voor te vragen, dan zouden wij onze sponsoren daarmee tekort doen en het voortbestaan van http://www.AquaforA.nl ondermijnen.
   Indien er een financieel gewin mee gemoeid is, dan is het uiten van reclameboodschappen zonder wederdienst niet toegestaan.
   Zakelijke aanbieders (een ieder die iets verkoopt) dienen eerst contact op te nemen met de beheerders van AquaforA d.m.v. het Contactformulier voordat ze gaan adverteren of (zakelijke) links in profiel of onderschrift plaatsen

   Hobbykwekers die aan verkopen doen vallen in de categorie zakelijk, hiervoor gelden de voorwaarden voor zakelijke aanbieders en dienen zoals beschreven eerst contact op te nemen met het beheer via het Contactformulier. #
 6. Het plaatsen van aangeboden, gratis of gezocht oproepen in de AquaMarkt

  1. Het is een particulier vrij om een enkele advertentie of oproep te plaatsen.
   In dit forum kunt u advertenties plaatsen wanneer u iets te koop wilt aanbieden, gratis weg wilt geven of juist iets zoekt. Houd rekening met onderstaande regels.
   - In een advertentie dient ten minste de plaatsnaam te staan waar de adverteerder woont, of het artikel kan worden afgehaald.
   - Het is niet toegestaan e-mailadressen en telefoonnummers in een advertentie te plaatsen.
   Bij interesse kunnen die via PB worden uitgewisseld.
   - Een advertentie mag niet enkel bestaan uit een link naar bv. Marktplaats. Linken naar een advertentie op marktplaats mag, maar plaats deze wel op de volgende manier om ellenlange links te voorkomen:
   klik hier
   - Wij adviseren, omdat hier vaak naar gevraagd wordt, een foto bij de advertentie te plaatsen.

   En advertentie zal gemiddeld 2 maanden blijven staan op het forum voor het wordt verwijdert. Het staat u vrij als een artikel nog niet verkocht of gevonden is opnieuw een advertentie te plaatsen.

   Berichten die geen toegevoegde waarden hebben voor het onderwerp worden niet op prijs gesteld en zonder melding verwijderd. #
 7. Mogelijke sancties / Waarschuwingen

  1. Ondanks ons beleid om zo weinig mogelijk in te grijpen, te veranderen en te verwijderen blijven er altijd mensen bestaan die het forum op welke manier dan ook willen misbruiken, of te vervuilen met SPAM van diverse aard.

   Als een gebruiker overduidelijk geen goeds in de zin heeft, en berichten plaatst die tegen de regels van AquaforA in gaan zijn wij genoodzaakt deze gebruiker te verbannen.

   Mogelijke sancties
   Bij overtreden van het reglement kan er een sanctie volgen in de vorm van een waarschuwing.
   3 waarschuwingen = gele kaart
   1 x gele kaart = ban van 10 dagen (wordt ongedaan gemaakt na een verzoek van het lid na die 10 dagen)
   2 x gele kaarten = rode kaart
   Rode kaart = ban voor onbepaalde tijd. (ip, email en account deactivatie/verwijdering) #
 8. Overige toevoegingen

  1. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet is de uitspraak van het beheer en toezichthouders bindend.

   Door gebruik te maken van de informatie op de website of door zelf materiaal op de website te plaatsen gaat u automatisch akkoord met het bovenstaande reglement en privacy beleid.

   Bij het niet naleven van bovenstaande regels door een lid behoudt AquaforA zich het recht dit lid tijdelijk of permanent van het forum te verwijderen/verbannen.
   Indien er sprake is van een ernstige overtreding zal mogelijk ook uw internet service provider op de hoogte gebracht worden.
   Zoals beschreven in bovenstaande zullen in dit geval uw berichten en foto's wel op AquaforA blijven staan.
   Het is mogelijk uw account te laten verwijderen en uw berichten, afbeeldingen onder de naam "Gast" te laten staan. let wel, dit kan nooit meer ongedaan kan worden gemaakt. #